Experimenty v Google Ads

Nevíte, co se stane, pokud změníte strategii nabídek v reklamní kampani? Chcete vylepšit stávající inzeráty nebo jen přehodit nadpisy a zjistit, jestli se zlepší například CTR? Chtěli byste v reklamní sestavě cílit pouze na jedno klíčové slovo a potřebujete zjistit, zda to ovlivní konverze a ostatní KPI?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, jste tady správně. Vše výše zmíněno a mnoho dalšího lze otestovat v rámci experimentů v Google Ads, a to buď na úrovni reklamní kampaně nebo sestavy.

Kampaně

Po prokliku se dostanete ke 3 možnostem:

  1. Varianty reklam
  2. Koncepty kampaní
  3. Experimenty s kampaněmi

Varianty reklam slouží k rychlému nastavení změn v reklamních inzerátech, aniž byste zasahovali do aktuální reklamní inzerce. Vylepšíte tak inzeráty, které vám dostatečně generují konverze nebo jiné KPI. Zároveň bez zásahu vytvoříte souběžně běžící kampaň, která bude obsahovat vaše změny v textaci. Právě zde můžete využít varianty reklam a po delším časovém období porovnat jejich výsledky.

Nastavení je celkem jednoduché. Jakmile se prokliknete do variant reklam, stačí jen vybrat kampaň, které se změny budou týkat a nastavit nové znění inzerátů, popř. rychle nastavit výměnu nadpisů.

Varianty reklam

Koncepty kampaní jsou začátkem pro experimenty. Zde si koncept pojmenujete tak, abyste časem jednoduše poznali, co bylo cílem experimentu, a vyberte jednu kampaň, kterou budete chtít otestovat s originální kampaní.

Pak už je jen na vás, co všechno budete chtít nastavit. V konceptu můžete nastavit změnu strategie nabídek z CPC na CPA, cílit na ostatní jazyky, místa, zařízení, přidávat nové sestavy, změnit klíčová slova apod. Snadno si nastavíte, co potřebujete zjistit.

Snadné nastavení

Než se experiment spustí, je nutné nastavit specifikace:

  1. Datum ukončení – Doporučujeme nechat bez data ukončení. Pokud by došlo k ukončení experimentu, nelze ho znovu aktivovat.
  2. Experimentální část – Rozdělení rozpočtu mezi originální kampaní a konceptem.
  3. Pokročilé možnosti – Pro kvalitnější výsledky doporučujeme vše nastavit na základě souboru cookies. To znamená, že se jedné cookies (jeden uživatel) bude zobrazovat nastavení kampaně po celou dobu a nebude se zde projektovat experiment.

Jakmile budete mít všechny změny připravené, stačí experiment spustit.

Vyhodnocení
Po spuštění kampaně je důležité, abyste do experimentu žádným způsobem nezasahovali, a to alespoň 2 týdny. Záleží totiž na datech, které za tu dobu nasbíráte. Někdy je potřeba čekat i déle než měsíc (někdy méně), abyste mohli úspěšnost experimentu vyhodnotit.

Po spuštění kampaně je důležité, abyste do experimentu žádným způsobem nezasahovali, a to alespoň 2 týdny. Záleží totiž na datech, které za tu dobu nasbíráte. Někdy je potřeba čekat i déle než měsíc (někdy méně), abyste mohli úspěšnost experimentu vyhodnotit.

Aby byl experiment úspěšný, zjistěte, jaký dopad mají změny na vaše cíle, které jste chtěli pomocí experimentu získat.

Vyhodnocení probíhá v rychlém přehledu. Zobrazené ikony ukazují, zda jsou metriky experimentu vyšší nebo nižší než původní kampaň a zda jsou statisticky významné.

Vyhodnocení

Pokud experiment splnil vaše očekávání, můžete ho jednoduše aplikovat na původní kampaň.

Experiment sem, experiment tam
Experimenty mohou podstatně zlepšit cílení vašich reklam. Pokud jim věnujete dostatečný prostor a důvěru, získáte nedocenitelné výsledky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *